Tålamod är en dygd, men att gå och vänta blir bara jobbigt i längden. Till slut vill även den mest tålmodiga kandidaten veta hur han eller hon ligger till i rekryteringsprocessen. Läs mer här..