Nu är det dags att live företräda dina kunskaper. Gör det på ett så avslappnat och proffsigt sätt som möjligt. Detta kan verka svårt, men tänk på att intervjuaren betraktar helheten snarare än detaljer.

Syftet med intervjun är att, förutom det material du skickat till företaget, skapa en djupare bild av din profil och lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Till att börja med, se till att komma i rätt tid, absolut inte för sent och heller inte allt för tidigt.

kaffe

Din entré är viktig. Därför ska du peppa dig själv innan du stiger in på företaget. Stärk ditt självförtroende som idrottarna gör precis innan de ska prestera maximalt. En stark självkänsla och positiv inställning till mötet är otroligt viktigt. Det ger dig en stark karisma och tillsammans med ett leende på läpparna ger det dig ett naturligt första intryck. Låt dig inte tyngas av något mer än en kalender eller en handväska. Se till att ha högra handen fri så att du kan hälsa utan att fumla. Intrycken av dig börjar i samma ögonblick som du kommer till företaget. Var därför trevlig mot alla personer du träffar.

Handslag
En av de mest kraftfulla signaler du sänder ut när du hälsar förmedlas genom ditt handslag. Tänk därför på att sträcka fram armen ordent-ligt och hälsa med ett fast handslag. Det är oerhört viktigt att du tittar personen du hälsar på i ögonen, annars uppfattas du som osäker och blyg. Handslaget bör vara fast! Tänk dock på att inte försöka klämma sönder din motparts hand, dra tillbaka handen för snabbt eller vägra släppa taget. Undvik även att vrida upp din hand med handryggen uppåt, då detta uppfattas som överlägset. Försök dig heller inte på någon form av ”hiphop-” eller ”gängmedlemshälsning”. I samband med att ni skakar hand ska du presentera dig med för- och efternamn.

Kaffe
Du blir ofta tillfrågad om du vill ha kaffe. Tacka alltid ja! Dricker du inte kaffe, be om ett glas vatten eller något annat som erbjuds. Att du tackar ja gör att du enklare öppnar upp för en kort konversation innan själva intervjun börjar. Detta är viktigt eftersom intervjuaren ofta vill höra hur du klarar av vardagskonversationer.

Vid intervjun är det bäst att vara dig själv och inte försöka spela någon du inte är. Tänk dock på att varje intervjusituation och intervjuare är unik. Var därför lyhörd och anpassa ditt sätt att kommunicera och uttrycka dig utifrån de personer du möter. Det är helt normalt att vara nervös under en intervju och en professionell rekryterare kan bortse från detta vid bedömningen av dig och dina meriter. Det finns inga regler som du alltid måste rätta dig efter men tänk på följande:

Kroppsspråk
Ha ett öppet kroppsspråk. Sitt inte med armarna i kors eller på annat sätt med stängt kroppsspråk, men agera heller inte för avslappnat. Ett tips är att inledningsvis titta på personen som intervjuar dig. Försök att anpassa dig efter honom eller henne och sitt framför allt bekvämt.

Ögonkontakt
Titta alltid på den du pratar med. Kan du inte se folk i ögonen framstår du som osäker eller ointresserad. Du ska givetvis inte stirra rakt in i ögonen på den du pratar med då den sortens ögonkontakt kan verka arrogant. Talar du med flera personer samtidigt är det viktigt att du skapar kontakt med alla. Här gör många felet att bara fokusera på den person med högst befattning, vilket är överdrivet och otrevligt.

Tystnad
Var inte rädd för tystnad. Om intervjuaren sitter och skriver, behöver du inte känna dig obekväm om det blir tyst en stund. Tystnad är naturligt och genom att vara tyst visar du respekt. Att fylla ut tystnad kan ibland uppfattas som ett nervöst beteende.

Fokus
Behåll fokus under hela intervjun. Många intervjuare vill vara personliga för att du ska känna dig bekväm i situationen. Bli dock aldrig för personlig. Behåll skärpan och var professionell genom hela mötet. Att kunna kallprata före och efter är viktigt, men det gäller att hitta en balans över vad som ska diskuteras och inte. Sunt förnuft är här din främsta ledstjärna.

Lycka till!