I mitt förra inlägg skrev jag om ”Flow” – en stark känsla av tillfredsställelse när dina styrkor och kompetenser kommer till sin bästa rätt. I vilka arbetssituationer har du upplevt Flow? Tänk efter och undersök känslan i detalj. Vilka är ingredienserna?

Vad är viktigt på jobbet för dig? CareerBuilder.se

Om du lever i balans med dina värderingar känner du tillfredsställelse. På samma sätt som du känner olust när något är fel.
Vi närmar oss kärnan av det du värdesätter i arbetslivet. Ta reda på vad det är som motiverar dig och spalta upp det noggrant. Först därefter kan du ställa in en ny kompassriktning i arbetslivet.

Hur skulle ett perfekt jobb se ut för dig?
Vad är viktigt? Är det delaktighet, självständighet, tydlig kommunikation, internationella kontakter, bra inkomst, trygghet, flexibilitet, teamwork, samhällsnytta, form och design, kreativitet, tydliga mål, ansvarstagande, ledarskap, resultat, sociala kontakter, integritet, rättvisa m m?

Som du ser är listan lång. Och det är bara du som kan svara på frågorna. Bara du vet hur du vill att det ska se ut i den bästa av världar.

Välj nu ut 8-10 saker du skulle vilja ha med i ett drömjobb
Prioritera. Det viktigaste först, övriga saker i fallande ordning. Var sedan ärlig mot dig själv och definiera tydligt varje punkt på listan – vad menar du egentligen? Du kan för övrigt ha stor användning av din värderingslista i framtiden så kom ihåg att spara den.

Begrunda dina prioriteringar och tänk nu på din nuvarande arbetssituation. Stryk över de saker på listan som du inte är tillfredsställd med i dag.

Vad blev resultatet och vad drar du för slutsatser?
Om du strukit över många saker, signalerar det ett stort missnöje. Då kommer nästa omgång frågor: Vad har du gjort hittills för att förändra din situation? Vad skulle du kunna göra annorlunda? Har du pratat med din chef? Vad är ditt eget ansvar för att förändra till det bättre?

Men: Listan kanske visar att du har det ganska bra. Och ändå känner du dig omotiverad.
Var ligger då problemet? Vad har du försökt att göra åt det? Den här övningen är en viktig del av kartläggningen över din motivation.

Behöver du draghjälp för att förändra din arbetssituation?
Prata med din chef eller en objektiv coach. De kan hjälpa dig strukturera upp tankarna och hjälpa dig att formulera en handlingsplan för att det ska bli roligare att gå till jobbet.

Idag är värderingar en viktig parameter när företag rekryterar nya medarbetare. Stämmer dina värderingar med företagskulturen och dess värderingar? Ställ frågor kring detta vid framtida intervjuer.

Tänk på att det inte går att se på dig vad som motiverar dig. Du måste själv tala om det!

Vi hörs snart igen!

Lena Severin

Cert ICF coach & Karriärcoach
lena.severin@reflectcoaching.se

reflect coaching logo