Det finns många ”myter” kring vad som är viktigt för kandidater i valet av arbetsgivare och vad kandidater är mest intresserade av när de väljer vilka tjänster de vill ansöka till.

En vanlig sådan myt är att lön, bonus och förmåner ligger högst på agendan för kandidaten. En annan är att kandidater i första hand söker sig till välkända företag eller varumärken med finansiell styrka.

I CareerBuilders enkätundersökning Applicant Experience som har genomförts av drygt 5000 kandidater, som alla ansökt om faktiska jobb under 2012, ser utfallet något annorlunda ut.

På frågan ”Vilka var de tre främsta anledningarna till att du sökte tjänsten?” svarade CareerBuilders kandidater istället:

– Intressant och spännande bransch (52%)
– Intressanta arbetsuppgifter (52%)
– Bra geografiskt läge (36%)

Vad är avgörande för dig i valet av arbetsgivare?

CareerBuilder Applicant Experience - Vad var de tre främsta anledningarna till att du sökte tjänsten