I småskolan snodde klassens plågoande dina pengar. I arbetslivet kan översittarna orsaka långt större skada, vilket kan sträcka sig från allvarlig psykisk stress och haltande arbetsinsatser till försinkade framsteg i karriären. Och vad värre är: Trots massvis med arbetsplatsinitiativ och lagstiftning lyckas mobbarna fortfarande nästla sig in på arbetsplatsen på något sätt.

Nancy Shenker är grundare och chefsansvarig för theONswitch, ett reklamföretag som specialiserar sig på företagsuppstartningar. Hon berättar att hon en gång var offer för en översittare till chef som älskade att kritisera henne offentligt.

”Till slut bad jag honom om ett privat möte där jag helt enkelt berättade för honom att hans beteende påverkade mitt arbete, berövade mig min självtillit och gjorde mig generad”, säger Shenker. ”Jag gick till och med så långt att jag sa till honom att om jag nu var så inkompetent så borde han antingen kalla dit den HR-ansvarige för att räkna fram mitt avgångsvederlag eller börja ge mig lite konstruktiv kritik.”

Hennes chef erkände att han inte hade någon avsikt att sparka henne och deras relation förbättrades.

Enligt webbplatsen Workplace Bullying Institute (Institutet för mobbning på arbetsplatsen) är mobbning idag vanligare på arbetsplatsen än både sexuella trakasserier och etnisk diskriminering. I Sverige beräknas var nionde vara utsatt för mobbning på arbetsplatsen enligt en studie gjord av Arbetsmiljöverket 2005.

I amerikanska Workplace Bullying Institutes studie framkom att kvinnor oftare mobbas på arbetsplatsen. Även om bara 58 procent av mobbarna är kvinnor utgör de hela 80 procent av de mobbade. ”Två kategorier utmärker sig bland de utsatta: de som söker samarbete och de som är icke-konfronterande”, enligt webbsidan Workplace Bullying Institute.

Att stå på sig mot mobbaren behöver dock inte vara så svårt som det verkar, menar Kerry Patterson, medförfattare till bästsäljararna Crucial Conversations och Crucial Confrontations.

”Om du vet vad du ska säga och hur du ska säga det är det lättare att stå på sig och minimera risken för vedergällning”, säger han. Patterson ger följande tips på hur du får bukt med mobbarna:

1. Var aldrig ohövlig tillbaka. Att ge en spydig kommentar som svar på tal är detsamma som att sänka sig till mobbarens nivå och kan även förvärra problemet.
2. Tro det bästa om personen. Istället för att bara anta att din kollega avsiktligt beter sig ohövligt eller taktlöst, är det bättre att utgå ifrån att han eller hon inte är medveten om att du tar illa upp av detta beteende. Om någon till exempel skulle gå före dig i kön till bion är det bättre att säga något i stil med: ”Ursäkta, var du medveten om att vi också stod i kön?” Genom att utgå från den mer oskyldiga förklaringen undviker du att behöva anklaga någon och du kan börja samtalet i en positivare ton.
3. Skilj på avsikt och följder. Om din kollega säger någonting stötande till dig offentligt bör du, innan du svarar, fundera över följande: ”Vad kan få en hederlig, rationell person att säga någonting sådant?” Gå sedan till din kollega och säg: ”Jag är säker på att du menar väl, men jag är faktiskt inte så förtjust i att du kallar mig för ’gullet’.”
4. Utgå från fakta. Om du hela tiden känner dig stött av en viss persons beteende är det lätt att du börjar känna dig som ett offer och övertygar dig själv om att den här översittaren är ute efter dig, vilket kan leda till en obehaglig konfrontation.

Innan du börjar dra slutsatser och konfronterar din plågoande genom att tala om precis vad du känner, bör du se till att hålla dig till fakta: ”Du brukar ofta förringa mina idéer under gruppdiskussionerna. Idag sa du att min idé var idiotisk.” Sedan kan du berätta vad du dragit för slutsats av detta och be din kollega om ett svar.