Det saknas tusentals personer med IT-kompetens i Sverige. Samtidigt finns det många med erfarenhet, inte minst personer från andra länder, och nyutbildade, som inte får jobb. Det beror framför allt på att de flesta IT-jobb kräver erfarenhet. Och därmed att det mesta som sägs och skrivs om IT: de nya företagen, de nya rollerna, inte är öppna för dem som är nya och vill in. Men det finns vägar in:

Nu, och under överblickbar tid, kommer personer som är duktiga på programmering att kunna få jobb, all outsourcing till trots. Det är klart att de flesta lediga tjänster även inom programmering, gäller erfarna personer, men det finns öppningar för nyutbildade.

En annan väg är att utbilda sig mer generellt inom IT och spetsa till sin kunskap med någon specifik programvara. Det kan ge en bra ingång. Det här är inte sällan en väg för personer med annan yrkeserfarenhet i botten. Den som kompletterar sin erfarenhet med en yrkeshögskoleutbildning och spetsar med någon applikationskompetens, har goda chanser till jobb. Men det gäller förstås att välja rätt slags specialistkompetens och ta reda på vad som är gångbart.

Ett mycket vanligt instegsjobb för personer med generell IT-utbildning, även på akademisk nivå, är olika slags supportroller. Support är stort och växande och det behövs ett ständigt inflöde av personer. Det kan vara en utmärkt början för många slags jobb inom IT.

Det här vara bara några exempel. Det finns givetvis massor av andra ingångar och möjliga vägar. Men för att få veta vilka, bör man fråga företagen som anställer och inte gå på det som beskrivs som hett inom området av helt andra personer, som inte anställer någon.

Den som är intresserad av test, av projektledning eller av interaktionsdesign, har alla möjligheter att få arbeta med det på lite sikt. Men precis som en ekonom med finansiering som intresse, kan behöva börja sin karriär med något helt annat, behöver bristen på IT-kompetens inte betyda att alla får sina drömjobb på en gång.

Jag avslutar med ytterligare en jämförelse: Det generella suget efter arbetskraft inom IT, liknar det som finns inom vården. Och trots att det finns en tydlig trend mot mer förebyggande hälsovård och friskvård, är det vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare som får jobb, snarare än nyutbildade hälsocoacher.