I CareerBuilders senaste undersökning frågade vi 902 jobbsökare hur mycket tid de lägger på att anpassa sitt CV till varje unikt jobb de söker. Undersökningen visar att varannan person lägger mer än en timme per unikt jobb de ansöker till på att anpassa sitt CV och sin ansökan. Var fjärde person uppger att de lägger max 15 minuter på detta.

Undersökningen visar även att visar att 2 av 3 personer anpassar sitt CV och sin ansökan till varje unikt jobb de ansöker till. Vidare visar undersökningen att molntjänster som Google Drive och Dropbox blir allt mer populära i jobbsökarsyfte då 25% jobbsökarna har sitt CV lagrat på en eller flera av dessa tjänster.

Anpassar du ditt CV när du söker jobb och i så fall, hur mycket tid lägger du på det?

Läs hela artikeln här >>