Det finns ett stort antal vidareutbildningar som erbjuder ett brett utbud av olika inriktningar, till exempel inom följande områden:
¬– Språk – Kommunikation – Ledarskap – Marknadsföring och PR – Personal och juridik – Retorik – Tidsplanering ¬– IT – Fackkunskaper. Dessutom främjar seminarier och fortbildningskurser definitivt ditt nätverk – eftersom du vid dessa tillfällen träffar kollegor från andra företag som du kan utbyta idéer med. Inte sällan framkommer det att ni ofta delar liknande problem och utmaningar. Och vem vet dessutom hur dessa kontakter kan gynna dig i framtiden?

Fördel för såväl medarbetare som företag

Ibland kan det dock vara svårt att övertyga sin chef om att få delta i seminarium när han eller hon är fast övertygad om att du redan är så bra att du inte behöver lära dig något mer, citat: “Du kan ju redan allt “. Visa på vilka fördelar som vidareutbildning också innebär för din chef, till exempel effektivare och uppdaterade arbetstekniker eller en mer professionell kommunikation med kunden. Men också att inarbetade arbetsprocesser kan optimeras och företagets image förbättras. Genom att tydligt presentera alla fördelar, upplever din chef också att du har reflekterat över det noggrant och verkligen är intresserad av vidareutbildning. Dessutom sparar du mer tid om du går en utbildning, än om du måste lära dig alla färdigheter på egen hand (t.ex. vad gäller ett nytt datorsystem).

Det lönar sig att tänka utanför boxen och att ständigt hålla sina färdigheter uppdaterade. Särskilt viktiga är de seminarier där du får en bättre förståelse för ekonomiska strukturer och samband i företag. Var samarbetsvillig och din handledare till lags genom att välja ett seminarium nära dig, för att undvika höga resekostnader. Om det inte går att ordna på annat sätt, erbjud dig att ta ledigt under seminarieperioden alternativt att kompensera med övertid. I många företag är det numera obligatoriskt med intern eller extern fortutbildning för de anställda en till två gånger om året, men naturligtvis kan man också fördjupa sina kunskaper genom att läsa branschtidningar eller dagstidningar. Kanske prenumererar ditt företag till och med på dem redan? Det lönar sig att hålla sig uppdaterad inom sin bransch och sitt arbetsområde för att kunna hänga med på vad som händer. Var insatt i de viktigaste uppdateringarna, var alltid nyfiken och ständigt beredd på att fortsätta lära dig.

Ytterligare ett tips: allmänbildning

God allmänbildning är oftast en förutsättning för framgångsrik kommunikation. För om du har grundläggande kunskaper om politik, ekonomi, kultur och samhälle kan du tydligt framföra din åsikt.

Tanja Bögner utsågs 2006 till Tysklands bästa sekreterare i LEITZ-tävlingen. Hon föreläser även vid konferenser och är författare på Eichborn Verlag, Frankfurt/Main. Mer information på: www.tanjaboegner.de